Spesialprodukter Sør AS (SPS) har over 30 års erfaring i vurdering og valg av løsninger til støydemping for blant annet produksjon, industri, verksted, offshore, samt akustisk regulering for blant annet kontormiljøer, skoler og barnehager. Sveco leverer løsninger innen samme områder i nært samarbeide med SPS sine dyktige prosjektledere. Vi leverer også løsninger for effektiv støydemping for båter.

Absorbenter med bildetrykk

Veggabsorbenter med mulighet for bildetrykk. Kan leveres i store og små formater. Enkel utforming med trykk på blindramme, eller med ramme etter ønske.

Fleksible vegger

Med fleksible vegger, som foldevegger og skyvevegger, kan effektiv støydemping kombineres med rask tilkomst. Oppheng og rammeverk tilpasses hvert prosjekt slik at det skal bli mest mulig hensiktsmessig. Vi har et sett med universalprofiler, løpeskinner og tilbehør til dette som passer de fleste installasjoner.

Fastvegger

Fastvegger med en- eller tosidig absorpsjon kan brukes til å dele inn lokaler eller bygge inn støykilder. Vegger kan kombineres med dørløsninger og skyve- /foldevegger.

Skjermvegger på hjul

Akustiske skjermvegger på hjul gir mulighet for fleksibel bruk av lokalene, og er perfekt for arbeidsplasser der støyende aktiviteter foregår på forskjellige steder til forskjellige tider. Veggene kan skyves til lagringsplass når det er behov for et stort gulvareal, og skyves frem igjen ved behov for støydemping av arbeidsoperasjoner.

Noxudol vibrasjonsdempning

Vibrasjonsdempende masse som blant annet brukes i skipsindustrien, togproduksjon og bilindustri. Dokumentert høy dempingsfaktor, lav vekt og enkel påføring. Materialet er også vannbasert og inneholder rustbeskyttende midler.